Příspěvky od Jaroslav Špitálský

Pojízdná automobilní správkárna chemického materiálu

Publikováno: Autor: Jaroslav Špitálský
1001

Zhoršující se mezinárodní vztahy mezi nacistickým Německem a Československou republikou vedly koncem třicátých let k modernizaci výzbroje a zvýšenému zbrojení. Tehdy nikdo nepochyboval o tom, že v nadcházejícím válečném konfliktu dojde k použití bojových otravných látek. Obyvatelstvo si zakupovalo ochranné prostředky, Ministerstvo národní obrany (MNO) zavádělo nové typy plynových masek a ochranných obleků proti bojovým chemickým látkám… Celý příspěvek

Automobily RA vz. 38

Publikováno: Autor: Jaroslav Špitálský
ra001

V období po konci Velké války Československo nevyrábělo otravné látky. Naopak, likvidovalo munici plněnou bojovými otravnými látkami ze zásob bývalého Rakouska – Uherska. V druhé polovině dvacátých let však bylo jasné, že bez výroby vlastních otravných látek není možné užití chemických zbraní v příští válce. Proto Hlavní štáb MNO v roce 1928 rozhodl o zřízení vojenské továrny VT-4 v Žilině.… Celý příspěvek

Československé tančíky CL-P a prototyp tančíku P-I

Publikováno: Autor: Jaroslav Špitálský

Českoslovenští důstojníci sledovali světový vývoj obrněné techniky. V odborném tisku (jako byly například Vojenské rozhledy) vycházely články zahraničních autorů, které pojednávaly o konstrukcích a využití bojových vozidel. Dále se českoslovenští důstojníci pravidelně účastnili vojenských cvičení ve Francii a Anglii. Díky tomu problematika malých pásových obrněných vozidel byla u nás dobře známa. V říjnu 1929 navštívil anglickou firmu Vickers-Armstrong, Ltd. přednosta III.oddělení… Celý příspěvek

Konstrukce tančíku vz. 33

Publikováno: Autor: Jaroslav Špitálský

Mnozí čtenáři si možná řeknou při přečtení titulku: „Zase tančík? Vždyť už jsem o něm někde četl.“ I já jsem si přečetl několik článků o tomto stroji. A právě proto jsem se rozhodl o tančíku psát. Vlastně tento text vznikl úplnou náhodou, když jsem se snažil zjistit podrobnosti o periskopu 2301. Tento periskop byl právě konstruovaný… Celý příspěvek

Československé Humbery LRC

Publikováno: Autor: Jaroslav Špitálský

Jaroslav Špitálský a Vilém Fencl Obrněné automobily Humber LRC a pásové transportéry Universal Carrier Smíšeného předzvědného oddílu. (Anglie 1942) Po porážce Francie a evakuaci britského expedičního sboru u severofrancouzského přístavu  Dunkerque v roce 1940, byla zanechána na plážích značná část britské výzbroje, hlavně vozového parku, včetně cenných obrněných vozidel. Hrozba německé invaze na území Velké Británie… Celý příspěvek

Tanky Praga LTP

Publikováno: Autor: Jaroslav Špitálský

V minulosti panovaly mezi Peru a sousedními státy, především Ekvádorem a Kolumbií, dosti napjaté vztahy. V roce 1922 podstoupilo Peru Kolumbii tehdy bezcenný kus pralesa mezi řekami Putumayo a Amazonka za deset miliónů dolarů. Peruánští obyvatelé žijící v této oblasti se s rozhodnutím nesmířili a vzbouřili se proti kolumbijské správě. Situace se vyhrotila tak, že si v roce 1932 vzájemně vypovědělo Peru s Kolumbií válku. Ke Kolumbii se… Celý příspěvek

Škola útočné vozby v Bovingtonu

Publikováno: Autor: Jaroslav Špitálský

V meziválečném období se českoslovenští důstojníci poměrně často účastnili vojenských cvičení ve Velké Británii. V květnu 1938 malá skupinka našich důstojníků navštívila „školu obrněných vozidel v Bovingtonu“. Tábor v Bovington založilo britské ministerstvo války v roce 1916 jako školící zařízení pro osádky tanků. Po ukončení Velké války se tanky vrátili z francouzských bojišť zpět do… Celý příspěvek