Příspěvky od Martin Říha

MOTORISOVANÉ PŘEZVĚDNÉ ODDÍLY v roce 1938 a 1939

Publikováno: Autor: Martin Říha
Strážný maďarské armády pozuje u OA vz. 30, který byl po sjetí do příkopu ponechán 6. ledna 1939 v Rozvegovu. (foto: VHA Praha)

Nedílnou součástí mobilisované čs. branné moci se staly také motorisované přezvědné oddíly (MPO). Ty měly být schopné ve stavu čtyř rychlých divisí provádět průzkum operačního prostoru, podpořit rozvinutí při střetných bojích, případně zajišťovat jejich ústup. Předpokládaná motorizace jim pak měla zajistit především tolik potřebnou rychlost, manévrovost a schopnost vedení soustředěné palby. Podle tehdejších zásad bojové… Celý příspěvek

SMÍŠENÝ PŘEZVĚDNÝ ODDÍL 35
v úseku Hraničářského pluku 19

Publikováno: Autor: Martin Říha
140813 SPO CZ 03a

Smíšené přezvědné oddíly (SPO) byly v roce 1938 dalšími průzkumovými útvary mobilisované československé branné moci. Organisačně je tvořilo velitelství, jezdecká eskadrona (o dvou jezdeckých a jedné kulometné četě), cyklistická rota (o dvou cyklistických a jedné kulometné četě) a četa lehkých tanků vz. 34. Personálně i materiálně je pak zajišťovaly především dragounské pluky, cyklistické prapory a… Celý příspěvek

Ostré polní střelby hraničářských pluků na Polní pěchotní střelnici Strašice v roce 1938

Publikováno: Autor: Martin Říha

Úvod Bezesporu nejvíce využitým z hlavních zbraní československého těžkého opevnění (t. o.) se stal v roce 1938 kulomet vz. 37. Československé Zbrojovce a. s. v Brně se jich v požadované variantě s těžkou hlavní, držadlem „ÚV“ a tlumičem „O“ podařilo do konce září 1938 dodat hraničářským pluků celkem 1464 kusů. Ještě větším počtem dodávky těžkých kulometů překročily kulomety lehké do pomocných střílen a zvonů. Oba druhy kulometů se tak… Celý příspěvek