Právě prohlížíte výpis archivu rubriky Články.

Pojízdná automobilní správkárna chemického materiálu

Publikováno: Autor: Jaroslav Špitálský
1001

Zhoršující se mezinárodní vztahy mezi nacistickým Německem a Československou republikou vedly koncem třicátých let k modernizaci výzbroje a zvýšenému zbrojení. Tehdy nikdo nepochyboval o tom, že v nadcházejícím válečném konfliktu dojde k použití bojových otravných látek. Obyvatelstvo si zakupovalo ochranné prostředky, Ministerstvo národní obrany (MNO) zavádělo nové typy plynových masek a ochranných obleků proti bojovým chemickým látkám… Celý příspěvek

Automobily RA vz. 38

Publikováno: Autor: Jaroslav Špitálský
ra001

V období po konci Velké války Československo nevyrábělo otravné látky. Naopak, likvidovalo munici plněnou bojovými otravnými látkami ze zásob bývalého Rakouska – Uherska. V druhé polovině dvacátých let však bylo jasné, že bez výroby vlastních otravných látek není možné užití chemických zbraní v příští válce. Proto Hlavní štáb MNO v roce 1928 rozhodl o zřízení vojenské továrny VT-4 v Žilině.… Celý příspěvek

Československé tančíky CL-P a prototyp tančíku P-I

Publikováno: Autor: Jaroslav Špitálský

Českoslovenští důstojníci sledovali světový vývoj obrněné techniky. V odborném tisku (jako byly například Vojenské rozhledy) vycházely články zahraničních autorů, které pojednávaly o konstrukcích a využití bojových vozidel. Dále se českoslovenští důstojníci pravidelně účastnili vojenských cvičení ve Francii a Anglii. Díky tomu problematika malých pásových obrněných vozidel byla u nás dobře známa. V říjnu 1929 navštívil anglickou firmu Vickers-Armstrong, Ltd. přednosta III.oddělení… Celý příspěvek

Konstrukce tančíku vz. 33

Publikováno: Autor: Jaroslav Špitálský

Mnozí čtenáři si možná řeknou při přečtení titulku: „Zase tančík? Vždyť už jsem o něm někde četl.“ I já jsem si přečetl několik článků o tomto stroji. A právě proto jsem se rozhodl o tančíku psát. Vlastně tento text vznikl úplnou náhodou, když jsem se snažil zjistit podrobnosti o periskopu 2301. Tento periskop byl právě konstruovaný… Celý příspěvek

Československé Humbery LRC

Publikováno: Autor: Jaroslav Špitálský

Jaroslav Špitálský a Vilém Fencl Obrněné automobily Humber LRC a pásové transportéry Universal Carrier Smíšeného předzvědného oddílu. (Anglie 1942) Po porážce Francie a evakuaci britského expedičního sboru u severofrancouzského přístavu  Dunkerque v roce 1940, byla zanechána na plážích značná část britské výzbroje, hlavně vozového parku, včetně cenných obrněných vozidel. Hrozba německé invaze na území Velké Británie… Celý příspěvek

„Svobodovecké broněviky“ Obrněné automobily BA-64 v československých službách v letech 1943–45

Publikováno: Autor: Milan Kopecký
Replika BA 64 v majetku členů KVH Polom

Obsah této krátké práce se v podstatě omezuje na jediné téma, kterým je označování obrněných automobilů BA-64, sloužících v československých zahraničních jednotkách, zorganizovaných za 2. světové války na území Sovětského svazu a později i na Slovensku. Tento na první pohled nenápadný typ vozidla si takovouto zvláštní pozornost nepochybně zaslouží, protože ačkoli to zatím nebylo nikde výslovně uvedeno,… Celý příspěvek

MOTORISOVANÉ PŘEZVĚDNÉ ODDÍLY v roce 1938 a 1939

Publikováno: Autor: Martin Říha
Strážný maďarské armády pozuje u OA vz. 30, který byl po sjetí do příkopu ponechán 6. ledna 1939 v Rozvegovu. (foto: VHA Praha)

Nedílnou součástí mobilisované čs. branné moci se staly také motorisované přezvědné oddíly (MPO). Ty měly být schopné ve stavu čtyř rychlých divisí provádět průzkum operačního prostoru, podpořit rozvinutí při střetných bojích, případně zajišťovat jejich ústup. Předpokládaná motorizace jim pak měla zajistit především tolik potřebnou rychlost, manévrovost a schopnost vedení soustředěné palby. Podle tehdejších zásad bojové… Celý příspěvek

SMÍŠENÝ PŘEZVĚDNÝ ODDÍL 35
v úseku Hraničářského pluku 19

Publikováno: Autor: Martin Říha
140813 SPO CZ 03a

Smíšené přezvědné oddíly (SPO) byly v roce 1938 dalšími průzkumovými útvary mobilisované československé branné moci. Organisačně je tvořilo velitelství, jezdecká eskadrona (o dvou jezdeckých a jedné kulometné četě), cyklistická rota (o dvou cyklistických a jedné kulometné četě) a četa lehkých tanků vz. 34. Personálně i materiálně je pak zajišťovaly především dragounské pluky, cyklistické prapory a… Celý příspěvek

S. P. O. Smíšený přezvědný oddíl /Reconnaissance Company/ 1940–42

Publikováno: Autor: Vilém Fencl
140813 SPO UK starý znaky brigády

Průzkumná jednotka velitele brigády složená z obrněných transportérů obrněných aut a další techniky. Hlavní bojovou silou bylo 15 obrněných z počátku provizorních vozů Standart  Beaverrete  II které nahradily v září 1942 modernější Humber LRC. Jednalo se o typy Mk.II a Mk.III. Kromě toho jednotka měla ve výzbroji 23 universal carrierů a  12 nákladních automobilů různých typů.  Prvním… Celý příspěvek

Několik poznámek o smíšeném předzvědném oddílu 1. čs. samostatné brigády v SSSR

Publikováno: Autor: Milan Kopecký
foto 1

Když na jaře 1943 vznikala v Novochopersku 1. čs. sam. brigáda v SSSR, vypracoval tehdy plk. Jan Kratochvíl návrh organizace brigády, kde se vyskytoval (motorizovaný) smíšený předzvědný oddíl (SPO). Uvažoval přitom s jeho vyzbrojení pěti tanky T-70  a rotou (10 ks) obrněných automobilů BA-64. V červnu 1943 vypracoval vlastní návrh organizace brigády plk. Svoboda, který ve schématu rotu BA-64… Celý příspěvek