Vzpomínka na arm. generála Aloise Lišku

Publikováno: Autor: Administrator
Liska2010 8

Liska2010 8V sobotu 20. listopadu 2010, jsme se jako každý rok, sešli u příležitosti výročí narození armádního generála Aloise Lišky u jeho rodného domu v Záborčí u Malé Skály. Čestnou stráží u pomníku, krátkými proslovy a zahráním státní hymny, jsme vzdali čest nejen gen. Liškovi, ale i všem Čechoslovákům, kteří bojovali za svobodu naší vlasti. Pietní akt proběhl za přítomnosti vzácného hosta, armádního generála v.v. Tomáše Sedláčka, který krátce zavzpomínal na svoji službu pod velením Aloise Lišky ve Velké Británii i Francii….

liska-rep2Liska2010 8V sobotu 20. listopadu 2010, jsme se jako každý rok, sešli u příležitosti výročí narození armádního generála Aloise Lišky u jeho rodného domu v Záborčí u Malé Skály. Čestnou stráží u pomníku, krátkými proslovy a zahráním státní hymny, jsme vzdali čest nejen gen. Liškovi, ale i všem Čechoslovákům, kteří bojovali za svobodu naší vlasti. Pietní akt proběhl za přítomnosti vzácného hosta, armádního generála v.v. Tomáše Sedláčka, který krátce zavzpomínal na svoji službu pod velením Aloise Lišky ve Velké Británii i Francii. Vzpomínky se také zúčastnili pravidelní hosté, např. členové  Čs. obce legionářské – Jednota Liberec, ale i mnoho nových tváří. Pan domácí nás jako vždy srdečně uvítal a na závěr tradičně neopomněl nalít něco pro zahřátí.

Po skončení akce se náš klub, včetně arm. generála Tomáše Sedláčka a jeho šarmantní paní, přesunul do Debře u Mladé Boleslavi, kde jsme po malém obědě a volné diskuzi, zahájili výroční schůzi KVH Rota Nazdar. Přístí rok se v Záborčí ve stejnou dobu opět sejdeme.

 

Životopis arm. generála Aloise Lišky naleznete zde.

 

Liska2010 1a Liska2010 4 Liska2010 5 Liska2010 6
Liska2010 1 Liska2010 9 Liska2010 3 Liska2010 10

 

Text: Dušan Klavík

Foto: Kája Leiblová a Pavla Batalová

 

{backbutton}