Vodotisky na techniku

Publikováno: Autor: Administrator

Pro majitele britské techniky, kteří mají chuť označit své vozy znakem Československé samostatné obrněné brigády ve Velké Británii, nabízíme kvalitní repliku vodotisku brigádního znaku. V žádném případě nejde o samolepku, ale o klasický vodotisk, tak jak byl vyráběn a používán za války u naší brigády.

Brigádní znak

Československá samostatná obrněná brigáda používala od roku 1943 znak určený pro všechna vozidla a stejnokroje. Znak je tvaru malého státního znaku. Podklad tvořila šachovnice v barvě červeno-modré a na ní byl umístěn bílý heraldický lev se slovenským znakem na prsou. Znak byl zadán a vyroben jako vodotisk o velikosti 135 × 160 mm pro veškerou techniku.

THbrigadni znak
CENA 130,– Kč/ks

Brigádní znak starého vzoru
(používal se do srpna 1943)

Červený československý lev se slovenským znakem na prsou v bílém poli erbovitého tvaru (tzv. řeznický lev). Znaky vydával technický důstojník velitelství pluku a bylo doporučeno po nalepení znak přelakovat šelakem nebo čirým lakem.

THreznicky lev
CENA 130,– Kč/ks