„Muži odplaty“ Praha-Libeň

Publikováno: Autor: Administrator
Thanthropoid

thmui odplaty a3 plakt

Náš klub, ve spolupráci s Městskou částí Praha 8, Vojenským historickým ústavem Praha a Národním muzeem, připravil k 70. výročí Operace Anthropoid vzpomínkovou akci nazvanou Muži odplaty.

Tato akce připomenula statečnost několika desítek mužů, příslušníků čs. vojenské jednotky ve Velké Británii, kteří se v letech druhé světové války dobrovolně přihlásili k plnění zvláštních úkolů v okupované vlasti. Jejich operačnímu nasazení předcházel náročný bojový a výsadkový výcvik.

Z řad parašutistů vzešlo mnoho osobností, které se svými činy nesmazatelně zapsaly do naší novodobé historie. Byli mezi nimi i rotmistři Jan Kubiš a Josef Gabčík. Tito mladí a zkušení vojáci se stali nástrojem odplaty za teror, který v Čechách a na Moravě rozpoutal nový zastupující říšský protektor Reinhard Heydrich. Operace, jejímž cílem mělo být Heydrichovo zneškodnění, dostala krycí název Anthropoid. Útok byl proveden 27. května 1942 v zatáčce V Holešovičkách. Po selhání Gabčíkova samopalu použil Jan Kubiš speciálně upravenou bombu a Heydrich o několik dní později na následky zranění zemřel. Atentát se stal nejvýznamnější odbojovou akcí v celé okupované Evropě. Tento výjimečný čin, včetně následných represí na civilním obyvatelstvu i domácím odbojovém hnutí, poskytl čs. exilové vládě potřebnou prestiž a vlnu celosvětové solidarity k okupovanému státu a přispěl k anulování Mnichovské dohody ze strany Velké Británie a Francie“.

Celá akce proběhla za velké pozornosti médií v Thomayerových sadech v Praze – Libni a stala se největší událostí v rámci probíhajících akcí k 70. výročí Operace Anthropoid.
Pod hlavičkou sdružení „Muži presidenta E. Beneše“ se akce zúčastnilo několik klubů vojenské historie – náš klub KVH Rota Nazdar, „Pětačtyřicítka“ Brno, „KPČSO“ Chomutov, „4th batt. of Musketeers“ Brno, „15. pěší skotská divize“ z Českých Budějovic, „Čeští lvi“ z Českých Budějovic a několik jednotlivců z dalších klubů. Rovněž dorazilo pár kusů techniky od našich kamarádů ze Slovenska. Většina osazenstva se na místo přesunula již v pátek a začalo se se stavbou stanového tábora. Podle předem navrženého plánu, zde postupně vyrostly stany jak pro ukázky a zázemí tábora, tak pro ubytování mužstva.

V sobotu ráno bylo nutné tábor dobudovat a instalovat jednotlivé expozice. Od 10 hodin začal program, dle harmonogramu. Ten byl naplánován na sobotu i neděli. Jedinou změnou bylo zařazení rekonstrukce atentátu i na sobotní den. Byla to taková generálka na nedělní přímý přenos.

Celkový pohled na tábor:

ThDSC_0012
Th173
ThP5260265
ThDSC_0298
ThDSC_0303
ThDSC_0282
ThDSC_0338
ThDSC_0342

Každá ukázka měla svého velitele a byla plně v jeho kompetencích, včetně velení účinkujícímu družstvu. Tomáš Michálek bravurně všechny ukázky po oba dny komentoval. K vidění byl například výcvik obsluhy britského kulometu Vickers, obsluha a střelba z lehkého kulometu BREN, ukázka výcviku mužů připravujících se na operační nasazení, sebeobrana, slaňování, balení materiálu a padáku, představení parašutisty-agenta a jeho vybavení. V sotobu i neděli předvedla Střední průmyslová škola oděvní přehlídku módy 30tých let. Klub 4th batt. of Musketeers z Brna přivezl svůj skládací kajak, se kterým provedl na Vltavě ukázku představující operaci britských Commandos – „Frankton“. Dále byl velmi pěkný pohled na cvičení s 25 liberním kanónem a to včetně slepé střelby. Navečír se představili dvě minometná družstva, která přijela na Windsor carrieru a předvedla výcvik střelby z 3″ minometů. Sobotní večer pak ukončila ukázka ženijního výcviku, kdy se představilo odminovávací ženijní družstvo s minohledačkami Mk.III „Polish“ a MK4A s Windsor carrierem. V sobotu večer fungoval i polní biograf, kde byly promítány dobové filmy o našich vojácích na západě. Středobodem celého programu byla rekonstrukce atentátu na zastupujícího říšského protektora R. Heydricha. V neděli v 10.35 to bylo přesně po 70. letech. Celá ukázka byla pojata jako policejní komentovaná rekonstrukce, kdy se probíraly různé varianty útoku a taktéž byly zabírány různé úhly pro dokument ČT. Celou tuto rekonstrukci komentoval odborník na slovo vzatý, Eduard Stehlík.

Kromě živých komentovaných ukázek, mohli návštěvníci shlédnout řadu statických expozic v táboře, např. polní ambulanci, polní kuchyni, zbrojírnu, polní park, polní poštu, stanoviště polního četnictva, spojovací rotu, ženijní rotu atd. Děvčata z ATS a Čs. červeného kříže připravily soutěže pro děti. Program byl po oba dva dny velmi nabitý, počasí přálo a tak akce sklidila od návštěvníků náležitou pochvalu. Rovněž reakce v médiích byla velmi pozitivní, navíc začátek nedělního programu, zejména rekonstrukce atentátu, byla přenášena Českou televizí v přímém přenosu, přítomna byla i slovenská televize JOJ a další média a deníky.

Na akci bylo rovněž k vidění množství dobové techniky používané našimi vojáky Československé armády ve Velké Británii v letech 1940–1945. Většina pocházela od soukromých sběratelů. VHÚ, konkrétně museum v Lešanech navíc zapůjčilo na akci pásový Windsor carrier, vyprošťovací vůz Scammel a soupravu Morris Quad s 25 liberním kanónem a muničním vozíkem.

Cílem celé akce bylo připomenutí hrdinství mužů západního i domácího odboje, podílející se jakýmkoliv způsobem na boji proti okupantům, jejichž zásluha je mnohdy pozapomenuta. Toto se myslím důstojně povedlo.

Tímto bychom chtěli poděkovat všem, kteří se jakýmkoli počinem zasloužili o zdar celé akce, zejména pak jednotlivým zúčastněným členům KVH. Taktéž děkujeme zastupitelům městské části Prahy 8 za ukázkově vstřícný přístup k této vzpomínce a plnou podporu a rovněž za podporu Vojenského historického ústavu.

Kdo nebyl řádně oholen či ostříhán, padl do rukou zuřivého holiče z řad FFI. Na pořádek v táboře a na exponáty dohlíželo polní četnictvo:

ThP5260261
Th10
ThP5260256
ThP5260263
Th1

Pokud holiči ujela břitva nebylo to do polní nemocnice daleko, vyškolený personál poskytl odbornou pomoc až do smutného konce:

ThP5260293
ThP5260295
Th4
ThDSC_0517
Th23
ThDSC_0387
Th9
Th186

Stanoviště polní pošty a redakce „Naše noviny“

ThP5260277
ThP5260275
Thanthropoid_07
Th6
Th169

Děvčatům z ATS a CSČK to moc slušelo:

ThP5270319
ThP5260279
ThP5260280
Th27
ThDSC_0472
ThDSC_0467
ThDSC_0229

Stanoviště Polního parku, zbrojírny, spojovací a ženijní roty

Th166
ThP5260274
ThDSC_0336
ThP5260281

V táboře bylo k vidění velké množství zajímavé techniky, zde výběr:

ThDSC_0282
ThDSC_0283
ThDSC_0009
ThDSC_0301
ThDSC_0285
ThDSC_0299
ThDSC_0562
ThDSC_0295
ThDSC_0307
ThP5260270
ThP5260306
ThDSC_0305

Středobodem ukázek byla rekontrukce atenátu na R. Heydricha. Ukázka byla doslova v obležení diváků. Sobotní a nedělní ukázku ztvárnili rozdílní protagonisté Heydricha:

ThDSC_0173
ThDSC_0174
ThDSC_0179
Thanthropoid_30
ThDSC_0085
ThP5270313
ThDSC_0183
ThDSC_0220
Thanthropoid_43
ThDSC_0414

Ukázka Assault kurzu a operačního materiálu včetně agenta-parašutisty

ThDSC_0130
ThDSC_0131
ThDSC_0404
ThDSC_0144
ThDSC_0142
ThDSC_0158
ThDSC_0164
ThDSC_0168
ThDSC_0169
ThDSC_0170
ThDSC_0424
ThDSC_0422
ThDSC_0335
ThDSC_0330

Výcvik kulometného družstva s kulometem Vickers a Bren:

Thanthropoid_13
ThDSC_0452
ThDSC_0458
ThDSC_0048

Přehlídka mody 30. let v podání dívek ze Střední školy oděvní

ThDSC_0124
ThDSC_0102
ThDSC_0112
ThDSC_0081
ThDSC_0109
ThDSC_0085

Velmi netradiční a aktraktivní byla ukázka operace „Frankton“, která na Vltavě předvedla práci britských Commandos se skládacím kajakem a umístění magnetické miny na vrata zdymadel.

ThDSC_0027
ThDSC_0491
ThDSC_0191
ThP5260271
ThDSC_0195
ThDSC_0203
ThDSC_0027
Th21

Ti kteří si počkali na výcvik a střelbu z 25liberního kanónu rozhodně nelitovali:

ThDSC_0040
ThDSC_0243
ThDSC_0526
ThDSC_0244
ThP5260303
ThDSC_0533
ThDSC_0543
ThDSC_0551

Ukončení ukázek patřilo 3″ minometům. Dvě minometná družstva na Windsor carrieru předvedla výcvik s touto účinnou zbraní:

ThP5260268
ThDSC_0568
ThDSC_0571
ThDSC_0581
ThDSC_0577
ThDSC_0591
ThDSC_0587
ThDSC_0598

Více fotografií naleznete ve fotogalerii.

Odkaz na reportáž ČT zde.

Video z rekonstrukce atentátu na Youtube.

Text: Dušan Klavík
Foto: Lukáš Mikulinec, Dušan Klavík, Karolina Leiblová, Jan Zídek, Klára Adamová

Jedna reakce na „Muži odplaty“ Praha-Libeň Komentáře (RSS) Komentáře (RSS)

  1. dekuji za clanek a fotografie historie se musi dochovavat i pro dalsi generace….s pozdravem vejvoda