Vzpomínka na plk.Chvalovského

Publikováno: Autor: Administrator
CHVALOVSKY 2013

ThCHVALOVSKY 2013V neděli 17. listopadu 2013 jsme se zúčastnili slavnostního odhalení pamětní desky plk. Josefu Chvalovskému na obecním úřadě v jeho rodné obci Podmoky u Poděbrad.  Nad akcí převzal záštitu ministr Obrany ČR a ČSoL v rámci projektu Legie 100. Samotná vzpomínka byla zahájena ve 14 hodin položením věnce k pomníku padlým a poté průvod složený z čestných stráží našeho spolku, Klubu přátel plk. Karla Vašátky,  ČSoL jednoty Mladá Boleslav a také čestnou jednotkou armády ČR zamířil před obecní úřad, kde již dav návštěvníků očekával slavnostní zahájení ceremoniálu…

ThCHVALOVSKY 2013V neděli 17. listopadu 2013 jsme se zúčastnili slavnostního odhalení pamětní desky plk. Josefu Chvalovskému na obecním úřadě v jeho rodné obci Podmoky u Poděbrad.  Nad akcí převzal záštitu ministr Obrany ČR a ČSoL v rámci projektu Legie 100. Samotná vzpomínka byla zahájena ve 14 hodin položením věnce k pomníku padlým a poté průvod složený z čestných stráží našeho spolku, Klubu přátel plk. Karla Vašátky,  ČSoL jednoty Mladá Boleslav a také čestnou jednotkou armády ČR zamířil před obecní úřad, kde již dav návštěvníků očekával slavnostní zahájení ceremoniálu. Přítomna byla i rodina plk. Chvalovského, konkrétně syn, neteř a synovec, který přiletěl až z USA. Obzvláště řeč syna plk. Chvalovského chytila každého u srdce, rodina v Čechách to neměla po válce kvůli komunistickým represáliím jednoduché. Plk. Chvalovský měl vlastně velmi podobný osud jako gen. Alois Liška, se kterým byli nerozluční kamarádi jak za války, tak i po válce. Díky VHÚ jsme mohli vzdát čest panu plukovníkovi jako čestná stráž zástavy 11 pěšího praporu – Východního, který byl po návratu vojáků ze Středního Východu přidělen Motorizovanému praporu Československé samostatné obrněné brigády, kterému velel právě plk. Chvalovský.

Po slavnostním ceremoniálu byli přítomní pozváni do budovy obecního úřadu, kde byl promítán film o plk. Chvalovském, byly zde vystaveny vyznamenání a některé artefakty a pro všechny bylo připraveno bohaté občerstvení. Celá pietní vzpomínka s odhalením pamětní desky se vydařila a velký dík patří i pracovníkům obecního úřadu vč. paní starostky za dobře zorganizovanou akci.

 

Th1 Th2 Th3 Th4
Th5 Th6 Th7 Th8

Více fotografií naleznete ve fotoalbu.

 

Plukovník Josef Chvalovský (29. 11. 1896 – 27. 8. 1986)

Narozen v Podmokách nedaleko Poděbrad. V letech první světové války příslušník čs. legií ve Francii. Po návratu do vlasti se zúčastnil bojů na Těšínsku a následně sloužil v čs. armádě. V roce 1938 zapojen do potlačování sudetoněmeckého povstání na Sokolovsku. Za okupace příslušník Obrany národa, v srpnu 1939 odešel přes Polsko do Francie, kde velel praporu 1. čs. pěší divize. Ve Velké Británii prošel několika velitelskými funkcemi, od roku 1943 byl velitelem motorizovaného praporu Československé samostatné obrněné brigády. Při obléhání Dunkerque velel východnímu úseku obléhacího perimetru. Po návratu do vlasti byl povýšen na plukovníka a zastával velitelské funkce (až do úrovně velitele brigády). Po únoru 1948 uprchl před hrozící perzekucí do zahraničí, kde se zapojil do odbojové činnosti proti komunistickému režimu v ČSR. Zemřel v americkém exilu.

Th9

 

Text: Dušan Klavík, synopse MoČR

Foto: Karolína Leiblová, Martin Kryl

 

{backbutton}