21. listopad 2009

Publikováno: Autor: Administrator

pietní vzpomínka na Arm. gen Aloise Lišku v Záborčí u Malé Skály + výroční členská schůze klubu