gen. Liška 2009

Publikováno: Autor: Administrator
pozvanka

21. listopadu 2009 jsme se jako každý rok sešli v Záborčí u Malé Skály (okr. Turnov) k uctění památky arm. gen. Aloise Lišky.  Pietní vzpomínka proběhla za přítomnosti většiny členů našeho spolku a několika hostí, mezi nimiž nechyběl válečný veterán Stanislav Hnělička, nový starosta obce Malé Skály, zástupci tisku a příznivci vojenské historie. Vzpomínka proběhla jako každý rok ve spíše komorním duchu, položením květin a věnců k památníku u rodného domku generála, několika proslovy a minutou ticha za všechny bojovníky za svobodu našeho státu. Pan domácí nás tradičně přivítal lahvinkou lahodného moku pro zahřátí. Poté jsme se odebrali do Bakova nad Jizerou na výroční schůzi klubu, kde jsme zhodnotili uplynulý rok a naplánovali činnost do roku nového.

pozvanka

IMG_2622_2

IMG_2635_6

.