Vojenské muzeum Lichkov

Publikováno: Autor: Administrator

Společnost ForteG vznikla v roce 1994, jako samostatná sekce Difrologického klubu. Difrologický klub je dobrovolné, specializované společenství, zabývající se historiografií a technickou problematikou speciálních dopravních prostředků a bojové techniky.

V současné době, je největší snahou společnosti ForteG, budování a provozování vojenského muzea. Muzeum se jmenuje a je také propagováno jako Vojenské muzeum Lichkov, které vzniká v samostatných pěchotních srubech K-S 32 „Na růžku“ a K-S 31 „U besídky“.

Tyto objekty byly vybudovány koncem třicátých let, jako součást linie pohraničního opevnění. Do září 1938 se povedlo sruby stavebně dokončit, vyzbrojit a obsadit stálou posádkou. Po mnichovské zradě spojenců, byli českoslovenští vojáci nuceni své pevnosti opustit bez jediného výstřelu, avšak během krátké doby se jim podařilo demontovat a odvést veškerou výzbroj a část strojního vybavení.

k-s 31 05a
K-S 31
k-s 32 02a
K-S 32
lihkov air
letecký pohled na K-S 32

Během okupace byly z obou objektů vytrženy pancéřové zvony a střílny hlavních zbraní. Dílo zkázy bylo dokončeno vybouráním zárubní, demontáží zbytku vzduchotechniky a zničením všech cihlových příček. Pak už jen objekty sloužily jako smetiště. Rekonstrukce objektu K-S 32 byla zahájena 5. května 2001. V současné době je pravá část ve stavu z roku 1938, byly zde osazeny makety střílen a pancéřového zvonu. V objektu se nachází stálé expozice věnované československé obrněné technice, opevnění, historii bezmotorového létání a také našim vojákům působícím jak na západní, tak i východní frontě.

Od roku 2005 byla navázána úzká spolupráce s klubem vojenské historie Rota Nazdar. Tradicí se již staly vojensko-historické akce v areálu Vojenského muzea Lichkov.

První společná akce se jmenovala Hraničáři v Lichkově. V areálu muzea vyrostly dva vojenské tábory a to tábor čs.jednotky ve Velké Britanii a tábor čs. prvorepublikové armády. Vlastní ukázku zajišťovali členové Roty NAZDAR, kteří se představili v družstvu červených, jejímž úkolem bylo bránit stanoviště OPL na přístupu k Lichkovu. Družstvo modrých, které zde představovali pátrači a osádka kulometného tanku, měli poté za úkol toto stanoviště dobýt a zároveň nacvičit postup boje v poli při součinnosti s tanky. Osádku druhého cvičného dělového tanku tvořili členové ForteGu.

plakathpim2417p8200102hpim2437

V roce 2006 byla uspořádána akce Čechoslováci v Lichkově, kde byl veřejnosti předveden výcvik čs. vojáků v roce 1942 ve Velké Británii. V areálu muzea vyrostl dobový vojenský tábor s větším množstvím historické vojenské techniky, kterou doplnila i dvě obrněná vozidla, Mortar Carrier a replika obrněného automobilu Humber Mk.IIIa. Nejprve byl návštěvníkům předveden výcvik kulometného družstva, vyzbrojeného těžkým kulometem Vickers, scénář druhé ukázky se týkal předvedení kombinovaného útoku na opevněný prostor pomocí obrněných vozidel, podporovaných pěchotou a minometem.

plakatcsvlihkovehpim2353

V roce 2007 byla akce z důvodu přípravy komparsu pro film Tobruk nahrazena velkým cvičením, pod názvem Tobrucké krysy, a ačkoliv nebyl stanoven přesný program, návštěvníci sledovali se zájmem výcvik s bodákem, překonávání překážek a dokonce vojáky na výcvikové ploše povzbuzovali.

plakat_lichkov2007mp8180016p8180018p8180046p8180043

V roce 2008 v Lichkově proběhla akce Pokračujte ve výcviku. Tato akce, podobně jako Hraničáři v Lichkově, proběhla v režii Martina Říhy, který si vymyslil velký zákop a čtyři cvičné plátěné tanky. Vybagrování příkopu zajistil ForteG, členové Roty Nazdar během červencové brigády tento příkop upravili dle dobových předpisů, také během července a srpna se usilovně pracovalo na maketách plátěných výcvikových tanků. Předposlední víkend v srpnu, vyrostl v areálu muzea prvorepublikový tábor, veřejnosti byly předvedeny tři ukázky výcviku, a to jak probíhal ve dvacátých letech. Návštěvníci byli seznámeni s dobovou výstrojí, dále mohli shlédnout výcvik tankové poločety, zajímavá byla komunikace mezi obrněnými vozidly pomocí praporkové signalizace. První dvě ukázky měly pevný scénář, poslední večerní, byla bez scénáře, tanková poločeta to projela 3:0, ale obecenstvo bylo naším výkonem nadšené.

lichkov 20081pict7199

V roce 2009 byla uspořádána akce pod názvem Naše vojsko. Tato akce opět veřejnosti představila výcvik prvorepublikové armády. Během ukázky byl předveden výcvik tankové poločety, dále střelba na cvičná letadélka a obsluha Horskéhokanónu vz. 15. Po obvyklém seznámení návštěvníků s výstrojí a výzbrojí, následoval bojový výcvik. Vojáci byli rozděleni do dvou skupin, na modré a červené. Modří měli za úkol ubránit svůj tábor, který byl zajištěn zákopovým systémem a obklopen překážkou z ostnatého drátu. Mimo pěchotních zbraní, modří disponovali Horským kanónem vz. 15 a tankovou poločetou. Červení, vyzbrojení jen pěchotními zbraněmi, měli za úkol likvidaci tábora modrých. Během bojového cvičení, mohli návštěvníci slyšet dobové povely, střelbu s pušek vz. 24 a cvičných kulometů. Za pozornost také stála obsluha a střelba z horského kanónu, překonávání překážek z ostnatého drátu a také došlo i na chemický útok, kdy modří museli použít plynové masky. Po celou sobotu, kdy byla akce pořádána, panovalo velmi špatné počasí, obdiv patří účinkujícím, kteří v hustém dešti perfektně předvedli výcvik, i divákům, kteří akci navštívili.

plakat01p1040854p1040849p1040839

Více o muzeu v Lichkově naleznete zde, příp. pár dalších foteček zde.

Napsal: J. Špitálský