Několik poznámek o smíšeném předzvědném oddílu 1. čs. samostatné brigády v SSSR

Publikováno: Autor: Milan Kopecký
foto 1

Když na jaře 1943 vznikala v Novochopersku 1. čs. sam. brigáda v SSSR, vypracoval tehdy plk. Jan Kratochvíl návrh organizace brigády, kde se vyskytoval (motorizovaný) smíšený předzvědný oddíl (SPO). Uvažoval přitom s jeho vyzbrojení pěti tanky T-70  a rotou (10 ks) obrněných automobilů BA-64.

V červnu 1943 vypracoval vlastní návrh organizace brigády plk. Svoboda, který ve schématu rotu BA-64 nahradil rotou středních tanků T-34. V červenci 1943 pak svůj návrh přebudoval tak, že SPO rozšířil na tankový prapor a pro tuto myšlenku získal i podmíněný souhlas náčelníka čs. voj. mise v Moskvě plk. Heliodora Píky.

Dne 26. července byla dosud probíhající organizace SPO zrušena a byl zřízen tankový prapor s rotou tanků T-34/76, rotou tanků T-70, rotou obrněných aut BA-64, rotou samopalníků a rotou technického zabezpečení a několika jednotek v síle čety (ženijní, spojovací…)

foto 1

Motocyklový průzkum, zleva rt. Ivan Parašinec prohlíží mapu s velitelem čety Rajmundem Prchalou.

S tímto tankovým praporem 1. čs. brigáda prošla nasazením na frontě od listopadu 1943 do března 1944.

Brigádní SPO byl znovu organizován až v létě 1944. Jeho strukturu tvořila: motorizovaná rota na automobilech Studebaker, četa motocyklů M-72, četa transportérů Universal Carrier (6 ks) a jezdecká eskadrona. V čele SPO stál  škpt. František Hynek (nar. 25. ledna 1910 v obci Dřevěnice, okr. Jičín, před válkou npor. jezdectva). Před boji v Karpatech oddíl čítal 190 osob. V bojích utrpěl těžké ztráty a tak byly dne 6. října jeho zbytky sloučeny se zbytky praporu samopalníků 1. brigády. V té době měl SPO ve stavu dva důstojníky, 16 poddůstojníků, 40 vojínů a jeden příslušník Rudé armády. Zbylou techniku tvořil jeden automobil Studebaker, 4 transportéry Universal Carrier a sedm motocyklů.

SPO 1. brigády už nebyl po karpatsko-dukelské operaci obnoven a jeho úkoly částečně převzala brigádní průzkumná rota pod velením npor. Júlia Horárika, která si ponechala některou techniku a jezdeckou eskadronu.

Několik poznámek o SPO 2. čs. paradesantní brigády

foto 2

Dne 20. prosince 1943 jmenuje prezident republiky Ludvíka Svobodu do hodnosti brigádního generála a předává mu Čs. válečný kříž 1939. V pozadí škpt. Miroslav Kukla, velitel 2. polního praporu, který přijel v září 1943 se skupinou důstojníků z Velké Británie, posílit důstojnický sbor čs. brigády v SSSR.

Také u 2. čs. paradesantní brigády v SSSR, formované od ledna 1944 v Jefremově, měl být organizován SPO. Ten se podle původního schématu skládal z tankové roty, roty obrněných automobilů, motocyklistické čety a dílenské čety. Později se měl skládat zde dvou tankových rot s tančíky T-37 a T-38, sloučených do praporu a cyklistické roty. Někdy se v rámci SPO zmiňuje i rota obrněných automobilů BA-64). Oddílu měl velet mjr. Miloslav Kukla (nar. 25. listopadu 1904 v Berouně, v předválečné armádě štábní kapitán útočné vozby).  Dne 1. června 1944 byl brigádní SPO v Proskurově reorganizován, mjr. Kukla vystřídán por. jezd. Karolem Vítkem a  tankový prapor ze sestavy oddílu odňat. Velitel 2. parabrigády přitom rozhodl, že prapor bude do rozhodnutí velitele sboru pokračovat ve výcviku jako součást jeho jednotky i nadále. V řadách SPO tak byla zařazena jen rota obrněných automobilů BA-64, cyklistická rota a motorizovaná četa. I toto schéma se s přesunem parabrigády do SNP rozpadlo, protože letecky bylo možné přepravit pouze cyklisty.

BANNER na FB Nazdar