Přezvědy v Lichkově 23. 8. 2014

Publikováno: Autor: Miloš Borovička
PLAKÁT A4 final FINAL

Bublání starých motorů a střelba z kulometu protne jinak klidné ovzduší areálu Vojenského muzea v Lichkově v Orlických horách. Rota Nazdar, ČsOL jednota Praha 3 a ForteG připomenou jednotky, které předcházely moderním průzkumníkům – přezvědné oddíly a jejich obrněné automobily.

BANNER na FB Nazdar

Program začne u našich legií na Rusi a v úvodních ukázkách se představí legionářské kulometné družstvo s těžkým kulometem Maxim M1910. Krom střeleb předvede součinnost s “broněvikem Juráš” – obrněným automobilem Austin. Pro bližší představu o počátcích vývoje obrněných automobilů a rozdílných konstrukčních přístupech bude k vidění i jeho rakousko-uherský protějšek Panzerwagen Romfell.

Austin - Juráš od Jana Queisnera

Austin – Juráš od Jana Queisnera

Muzeum se nachází v objektech předválečného těžkého opevnění (pěchotní sruby K-S 31 „Na růžku“ a K-S 32 „U Besídky“) a program věnující se naší předválečné armádě je tedy nasnadě. Poprvé se zde pohromadě představí nové repliky Obrněného automobilu vz. 30 ze Slovenska a Tančíku vz. 33, které byly v září roku 1938 nepostradatelnou součástí smíšených a motorisovaných přezvědných oddílů. V ukázkách předvedou součinnost s průzkumovou hlídkou pěchoty, kulometným rojem a výcvik v asanaci. Organizátoři mimo to připravují různé ukázky zastírání tedy maskování přezvědů pěchoty.

Tančík vz. 33 Zdeňka Grygary st.

Tančík vz. 33 Zdeňka Grygary st.

Obrněný automobil vz. 30 členů KVH Polom

Obrněný automobil vz. 30 členů KVH Polom

Druhou světovou válku a působení Čechoslováků ve smíšených přezvědných oddílech a dalších průzkumných jednotek u československých brigád v SSSR na východní frontě připomene obrněný automobil BA-64B s pěším družstvem. Představí se také kulometný roj pěchoty s kulometem Maxim M1910/30 a maskování jednotlivce.

BA 64 B členů KVH Polom ze Slovenska

BA 64 B členů KVH Polom ze Slovenska

V poslední téma ukázek se bude věnovat čs. zahraničnímu odboji ve Velké Británii a připomene se obrněný automobil Humber LRC Mk. III tak, jak byl zařazen u Smíšeného přezvědného oddílu Československé samostatné brigády v listopadu 1941 při cvičení střetného boje větších skupin a útoku za použití plynu. Opět jej podpoří pěchota s kulometným rojem.

Humber LRC Mk. III patřící členům ForteG

Humber LRC Mk. III patřící členům ForteG

Na akci se podílejí i bratři z ČsOL jednot Hradec Králové a Mladá Boleslav či členové nadklubového uskupení 4. Prápor „úderný“, které sdružuje zájemce o československý odboj na východní frontě během druhé světové války.

PLAKÁT A4 final FINAL

140823_Prezvedy_program