Po stopách Roty Nazdar

Publikováno: Autor: Vilém Fencl

Bezdíček kopiePo náročných akcích v Dunkerque a v Lichkově, nás nečeká odpočinek, ale další významná vzpomínková akce, směřovaná pro změnu ke kořenům našeho spolku a československého národního odboje. V neděli 31. 8. 2014 odjíždíme expediční dodávkou s podporou společnosti SHP a firmy Charouz – racing team do Francie, abychom se připojili k výpravě Československé obce legionářské na místo působení a vzniku historické Roty Nazdar do francouzské Champagne a posádkového města cizinecké legie Bayonne u příležitosti blížící se výročí přísahy, která proběhla 13. 10. 1914.

RNKromě našich výprav se celé významné události účastní armádní a vládní delegace. Cestou do Bayone se také připojíme k několika pietním vzpomínkám v Paříži. K této příležitosti jsme společně s ČsOL realizovali poměrně náročný projekt výroby věrných kopií stejnokrojů historické Roty Nazdar. Na místě bude na dvě desítky vojáků v historických stejnokrojích s replikou praporu, kterou náš spolek dostal před více jak deseti lety z rukou předsedy spolku vysloužilců Rota Nazdar na ambasádě v Paříži.

Něco z historie:

Rota Nazdar oficiálně francouzsky 1ère compagnie, bataillon C du 2e Régiment de Marche du 1er Étranger; 1. rota praporu „C“ 2. pochodového pluku 1. pěšího pluku Cizinecké legie.

Od 21. 8. 1914 probíhal v Pařížské Invalidovně zápis dobrovolníků do Cizinecké legie. Z hlásících se českých dobrovolníků jich bylo následně asi 300 odvedeno a ti byli transportováni do tábora Cizinecké legie v Bayonne. Zde z nich byla vytvořena 1. rota praporu C, v počtu asi 250 mužů, v rámci 2. pochodového pluku Cizinecké legie. Této rotě velel francouzský kapitán Sallé. Rota prošla v Bayonne pod velením francouzských důstojníků dvouměsíčním výcvikem.

Jelikož velkou část této české roty tvořili Sokolové a vládla v jednotce bratrská atmosféra, oslovovali se její příslušníci navzájem „bratře“ a tykali si. Též používali sokolský pozdrav „Na zdar!“, kterým se často nejen při vycházkách po Bayonne vesele navzájem zdravili. Právě pro tento pozdrav začali Francouzi této české rotě C1 říkat rota „Nazdar“.

Jednotka dostala 13. 10. 1914 při přísaze věrnosti slavnostně svůj prapor s českým lvem od města Bayonne. Byl svěřen Karlu Bezdíčkovi, jenž se tak stal praporečníkem jednotky. 23. 10. 1914 rota „Nazdar“ ukončila výcvik a odešla jako součást Marocké divize na frontu u Remeše. 11. 12. 1914 měla již svého prvního padlého, 16letého Lumíra Březovského. Až do května 1915 byla rota „Nazdar“ na frontě u Remeše, kde se částečně účastnila obrany francouzských pozic.

Počátkem května 1915 byla celá Marocká divize přemístěna do oblasti Artois, kde nedaleko Arrasu byla do předních pozic v rámci divize zasazena i sestavě praporu C u 2. pochodového pluku Cizinecké legie. Nejvýznamnější boj proběhl 9. 5. 1914, kdy byl ztracen i rotní prapor.

Marocká divize měla z boje 9. 5. 1915 vysoké ztráty. Ty se nevyhnuly ani české rotě „Nazdar“ (C1). Z 250 jejích příslušníků jich v tomto boji 42 padlo a dalších 90 bylo zraněno. Mezi padlými příslušníky roty byli např. náčelník pařížského Sokola Josef Pultr a předseda krajanského spolku Rovnost Josef Šíbal. Celý prapor C byl pro vysoké ztráty rozpuštěn, česká rota „Nazdar“ tak přestala existovat, jelikož nebylo ani připravených záloh k doplnění stavu jednotky. Zbylí příslušníci roty byli převeleni do různých jednotek. Do jara 1918 se účastnili v řadách francouzských jednotek ještě bojů např. u Souchez, Suippes, Belloy en Santere, Auberine, Hangard. V létě 1918 bylo rozhodnuto o vzniku čs. legie ve Francii, jako regulérního československého vojska. Z fronty tehdy bylo staženo dosud žijících asi 50 příslušníků původní české roty „Nazdar“ a byli zařazeni do řad čs. vojska ve Francii.

Zdroj: internet