Odznak kursu parašutistů

Publikováno: Autor: Administrator
5

5V československé zahraniční armádě ve Velké Británii se používala široká paleta různých odznaků –  pamětních, značících absolvování různých kursů, škol či různé odbornosti.  V naprosté většině případů se jednalo o odznaky přímo převzaté, či inspirované čs. meziválečnou armádou. Jednou z mála výjimek je odznak absolventa kursu parašutistů.

V československé zahraniční armádě ve Velké Británii se používala široká paleta různých odznaků –  pamětních, značících absolvování různých kursů, škol či různé odbornosti.  V naprosté většině případů se jednalo o odznaky přímo převzaté, či inspirované čs. meziválečnou armádou. Jednou z mála výjimek je odznak absolventa kursu parašutistů.

Tímto kursem prošlo do roku 1943 celkem 547 vojáků, z toho 211 důstojníků, oprávněných nosit toto označení *1

 

Tento odznak (nášivku) zavedla britská armáda pro své vznikající výsadkové jednotky v únoru 1941. Je třeba upozornit, že v britské armádě tento odznak neznačí vojáka, který prodělal výcvik v seskoku padákem, ale vojáka, který je příslušníkem výsadkového vojska – parašutistou (pro personál vycvičený v seskoku padákem nezařazený do výsadkových jednotek byl zaveden odznak (nášivka), v podobě stylizovaného padáku, nošený na pravém předloktí – tzv. Light bulb – „žárovka“).

 

Odznak kurzu parašutistů, byl čs. vojáky používán již od prvního dokončeného kursu v říjnu 1941,  jehož absolventi si jej opatřili na své vlastní náklady. Jeho používání bylo v tuto dobu u čs. armády neoficiální, s tichým souhlasem nadřízených. Následně Ministerstvo národní obrany žádalo o vyjádření britské WO (War Office – Ministerstvo války), které nemělo námitek, aby „čs. vojenské osoby, které úspěšně prodělali výcvik parašutisty, nosili britský odznak parašutistů podle britských předpisů“. Dle Army Counsil Instructions No.1274 měl být odznak umístěn 2 palce (50mm) pod ramením švem pravého rukávu, nad všemi ostatními nášivkami. Dále MNO navrhlo výnosem čj. 304-IV/1. odděl. – 1942 způsob nošení, kde se pravilo „nosí se na rukávech blůzy a pláště pol. a vycházkového stejnokroje 2 cm pod domovenkou „Czechoslovakia“. K tomuto návrhu připsal gen. Neumann  „odznak parašutistů se nosí v britské armádě jen na blůze a ne na plášti. I na to bylo (ze strany Angličanů) poukazováno.“ MNO připomínku uznalo a odznaky se používaly pouze na blůzách.

 

*1 SVOBODA, Gustav. Armádní generál Sergěj Jan Ingr /1894 – 1956/ AVIS: Praha, 1998

 

1a
písemný návrh nerealizovaného odznaku čs. parašutistů  Kpt. Oldřicha Večerka velitele Čs. polní pošty z června 1942.

 

 

 

 

 

2a
Část nerealizovaných návrhů vlastního označení pro čs. parašutisty.

 

 

 

 

 

 

3a
detail označení pro čs. parašutisty.

 

 

 

 

 

 

Na níže uvedených fotografiích je vidět několik různých provedení tohoto odznaku, vesměs autentických nášivek čs. vojáků.

 

5

Nášivka, odznak absolventů kursu parašutistů. Jedno z několika provedení používaných výsadkovými jednotkami britské armády a následně i absolventy kurzů z řad čs. zahraniční armády ve Velké Británii.

 

 

 

4aOdznak absolventů kursu parašutistů, toto je nestandardní, pravděpodobně privátně opatřené provedení, které v období druhé světové války nebylo v britské armádě zavedeno (různobarevné podklady dle zařazení držitele bylo zavedeno až po skončení druhé světové války).

Tento odznak patřil rtn. Vladimíru Řezníkovi z výsadkové skupiny Wolfram.

 

6
nestandardní provedení odznaku, použitého čs. vojákem ve Velké Británii ze stejnokroje  štrn. Paly.

 

 

 

7a
odznak na snímku je další nestandardní variantou, s největší pravděpodobností ručně vyšitý.

 

 

 

text: Jiří Vošoust
foto: Jiří Vošoust, Vilém Fencl
dokument: archív T. Jambora
prameny: archív AČR- fond MNO Londýn

 

{backbutton}