Slavnostní odhalení pamětní desky
brig. gen. Vladimíru Přikrylovi

Publikováno: Autor: Miloš Borovička
140719_Krinec_img021

V sobotu 19. 4. 2014 jsme se zúčastnili slavnostního odhalení pamětní desky brig. gen. Vladimíru Přikrylovi v Křinci nedaleko Nymburka, které pořádal KVH Veteranen a městys Křinec. Brig. gen. Přikryl je bezesporu hrdina, který si zaslouží aby se na jeho jméno nezapomnělo. Účastnil se bojů v rámci Československých legií na Rusi, v meziválečném období působil v Čs. armádě v řadě velitelských funkcí, po demobilizaci v roce 1939 se zapojil do odboje proti nacistickým okupantům a nakonec odešel jižní cestou do Francie, kde velel 1. praporu 2. pěšího pluku. Po ústupových bojích se přeplavil do Anglie, kde byl jmenován velitelem 2. praporu 1. čs. samostatné brigády. V roce 1943 byl převelen do Sovětského svazu, kde po prodělání těžkých bojů na Ukrajině byl jmenován velitelem 2. čs. samostatné paradesantní brigády v SSSR, s níž se účastnil bojů na Dukle a v SNP. Po válce velel VVT Milovice. V roce 1949 byl zatčen a ve vykonstruovaném procesu odsouzen k devíti a půl roku těžkého žaláře a degradován na vojína. Propuštěn byl v létě 1953 a částečné rehabilitace se dočkal až v roce 1964. Zemřel v červnu 1968 v Plzni.

Slavnostní odhalení desky a pietní akt proběhly u domu na křineckém náměstí, kde pan generál po komunistické perzekuci ve skromných podmínkách část svého života bydlel. Desku odhalili společně vnuk generála pan Černý a rodinný přítel, který zavzpomínal na těžký život tohoto hrdiny po komunistickém puči. Náš spolek se spolu s několika dalšími kluby vojenské historie ve stejnokrojích různých spojeneckých armád zúčastnil pouze pietního aktu, kterému přihlížela velká část veřejnosti. V prostorách zámku byla k vidění výstava a dobové vojenské tábory včetně německého. Nedaleko proběhla i zinscenovaná bitva. Program pokračoval až do večerních hodin.

140719_Krinec_img001140719_Krinec_img010140719_Krinec_img012140719_Krinec_img013140719_Krinec_img014140719_Krinec_img015140719_Krinec_img016140719_Krinec_img017140719_Krinec_img018140719_Krinec_img019140719_Krinec_img020140719_Krinec_img021140719_Krinec_img023140719_Krinec_img024