Den brannosti – Lichkov

Publikováno: Autor: Administrator
lichkov 2010 c

lichkov 2010 c

Dne 22.8.2010 proběhla tradiční akce ve Vojenském muzeu Lichkov, kterou uspořádal KVH Forteg o.s., ve spolupráci s naším klubem. Letošní akce byla nazvána „Den brannosti“. Opět byly k vidění ukázky z výcviku Československé prvorepublikové armády.  Na travnaté ploše před samostatnými pěchotními sruby K-S-32 a K-S-31 vzniklo polní cvičiště s táborem pěchoty, protiletadlovým opevněním s těžkým kulometem Schwarzlose, republiková střelnice pro střelbu na pohyblivý terč, velký obranný okop s překážkami z ostnatého drátu a nechyběly ani cvičné plátěné tanky.

lichkov 2010 cDne 22.8.2010 proběhla tradiční akce ve Vojenském muzeu Lichkov, kterou uspořádal KVH Forteg o.s., ve spolupráci s naším klubem. Letošní akce byla nazvána „Den brannosti“. Opět byly k vidění ukázky z výcviku Československé prvorepublikové armády.  Na travnaté ploše před samostatnými pěchotními sruby K-S-32 a K-S-31 vzniklo polní cvičiště s táborem pěchoty, protiletadlovým opevněním s těžkým kulometem Schwarzlose, republiková střelnice pro střelbu na pohyblivý terč, velký obranný okop s překážkami z ostnatého drátu a nechyběly ani cvičné plátěné tanky. Samotné ukázky probíhaly 3x denně, první v 11:00, druhá v 15:00 a poslední v 19hodin. Nejprve byla divákům představena jednotlivá výstroj a výzbroj pěchoty, poté následoval výklad k cvičným plátěným tankům s instruktáží jejich ovládání a signalizace praporky. Poté proběhlo samotné cvičení, kdy mužstvo bylo rozděleno do dvou družstev, první družstvo bránilo tábor a druhé provedlo přepad za pomoci útočné vozby. Nejprve byly od útočícího družstva vysláni pátrači, kteří se po střetu s hlídkou v okopu tábora stáhli zpět do výchozího postavení. Mezitím byl v táboře vyhlášen poplach a povolána osádka do obranného postavení. Útočná vozba v podobě tří cvičných plátěných tanků podporovaná pěchotou vyjela směr tábor a vypálila několik ran. Po krátké přestřelce kdy střelba probíhala slepými náboji z pušek vz.24 a lehkého kulometu vzor 26 (imitace střelby řehtačkou – hojně využíváno za 1.republiky při cvičeních z důvodu úspory střeliva), byla útočící pěchota zneškodněna, stejně tak jako útočná vozba, zničená průbojnými střelami a granáty vz.21. Následovalo ukončení cvičení a krátké zhodnocení dozorujícím důstojníkem. Poté byli diváci vpuštěni na cvičnou plochu a byl jim podán výklad k jednotlivým zbraním a výstroji. Mohli si také vyzkoušet střelbu ze vzduchovek na terč, čehož hojně využívali zejména děti. Poslední ukázka v 19 hodin měla jako již tradičně otevřený konec a mohlo se improvizovat. Dopadlo to tak, že družstvo obránců vyslalo průzkumný oddíl přes les a tento pak vpadnul útočníkům do boku. Následoval útok obránců a řežba muže proti muži. Obránci byly vyzbrojeni tentokráte i moukou v ešusech, jíž zasypávali protivníka. Za tuto nekázeň se dostalo všem cvičencům pokárání ze strany dozorčího důstojníka. Malým zpestřením na závěr byla i scénka s příjezdem manželky důstojníka na motocyklu značky Jawa 175, která přivezla svému muži oběd a ukázala za posměchu cvičících kdo u nich doma „nosí kalhoty“ :-)

Počasí celé akci velmi přálo, jídla i pití bylo díky místním hasičům, kteří tradičně zajišťují catering, dostatek, a tak věříme, že se akce všem návštěvníkům líbila. Těšíme se opět na příští ročník.

IMG_1489 IMG_1419 IMG_1508 IMG_1527
IMG_1554 IMG_1558 IMG_1455 IMG_1606
IMG_1614 IMG_1618 IMG_1624 IMG_1625

Související článek o akcích ve Vojenském muzeu Lichkov naleznete zde. Více fotografií ve fotogalerii. Další fotogalerie zde a zde.

 

Text: Dušan Dusoň Klavík

Foto: Radka Businská