Nejbližší akce

21. 11. 2015 – Pietní vzpomínka na arm. gen. Aloise LiškuLISKA A2

 


Nové články:

1001

Pojízdná automobilní správkárna chemického materiálu

 

 

ra002

Automobily RA vz. 38


uvodnifoto2

O klubu

„Svým konáním se snažíme připomenout historii Československého státu, oživit mnohdy pozapomenuté skutečnosti a sdělit tak široké veřejnosti, že v našich dějinách nebyla jen temná místa.“

Klub byl založen v zimě 1993 stejně smýšlejícími zájemci o vojenskou historii našeho státu. Veškerá činnost klubu je věnována historii Československé armády od roku 1914 do roku 1945. Formou výstav a vzpomínkových akcí, připomínáme historicky doložené události a jejich věrnou rekonstrukcí se snažíme, aby se na naše dědy a otce nezapomnělo. Publikační činností a vlastním nákladem vydávanými tiskovinami, připomínáme široké veřejnosti naši vojenskou historii. Dalším naším cílem je oprava a údržba pomníků z obou světových válek a renovace dobové techniky. Disponujeme, kromě četných archivních dokumentů, množstvím historických předmětů, výstroje, výzbroje a rovněž tak historickými vozidly. (viz. veterán klub) Veřejnou prezentací v dobových stejnokrojích, při oslavách státních svátků a pietních vzpomínkách u nás i v zahraničí, chceme alespoň z části splatit svůj dluh vůči těm, kteří za svobodu našeho státu položili svůj mnohdy mladý život. Sídlo KVH „Rota Nazdar“ o.s se nachází nedaleko Mladé Boleslavi v Bakově nad Jizerou a sdružuje dvě desítky členů z celé republiky, převážně z regionu Mladá Boleslav a Praha.

pametni 1941

Více o našich aktivitách naleznete v sekci „činnost klubu“.

mitchell1
IMG_8662_kopie2

bannerkubis

Podpořte finančním příspěvkem projekt obce Dolní Vilémovice,
na opravu rodného domu Jana Kubiše
a umístění expozice věnované obětem fašistické okupace.