Muži presidenta E. Beneše

Nový projekt – Vytvoření reprezentační skupiny mužů
ve stejnokrojích Československé armády
západního odboje 1939–1945

Nadklubové zájmové uskupení, s cílem důstojně reprezentovat historii Československé armády ve Velké Británii.

Za cíl si klade formou veřejných prezentací v dobových stejnokrojích, připomínat úlohu československého západního odboje. Toto nepolitické a nevýdělečné sdružení je složeno z mužů dobrovolníků, věnujících svůj volný čas a úsilí pro společnou práci k důstojné propagaci čs. západního odboje za druhé světové války. Sdružení není klub vojenské historie, ani nemá za cíl přetahovat muže z jiných klubů. Je myšleno jako nad-klubová instituce, sloužící k tomu, aby bylo možno sestavit jednotku z vlastenecky smýšlejících mužů, kterým toto období něco říká, a kteří cítí potřebu, alespoň z části splatit dluh, který u našich veteránů máme. Pevným pravidlem je však perfektní stejnokroj, výstroj, výzbroj, upravený vzhled, a znalost historie v rozsahu nutném pro naší činnost.

Členem sdružení se může stát každý bezúhonný muž ve věku 16-45 let přiměřené fyzické zdatnosti. Výstrojní požadavky jsou tvrdé a řídí se sdružením vydaným výstrojním předpisem, sestaveným dle archivních dokumentů z daného období. Podmínky jsou závazné pro všechny členy bez rozdílu a netoleruje se žádná výjimka. Pro sólisty ve sdružení není místo, základním pravidlem je jednotnost a kvalita. Nutná vybavenost pro vstup do sdružení je řešena ve dvou stupních: základní – nutná pro vstup do sdružení, a úplná – po určité době po vstupu, podle harmonogramu schváleného členstvem. Správný vzhled není ale vše co je třeba k činnosti ve sdružení, neméně důležitý je výcvik dle dobových předpisů na pravidelných cvičeních. Ty jsou nutné, abychom mohli důstojně prezentovat veřejnosti nejenom správné vojenské vystupování při ukázkách výcviku, ale abychom zvládli činnost spojenou s pietními vzpomínkami, vojenskými pohřby, čestnou stráží u pomníků apod.

Pokud jsou náplň a cíle sdružení pro vás zajímavé, kontaktujte nás.

DSC_0338
ThIMG_7149a